Moderata vallöften för ett fritt och säkert Europa

Idag presenterar Moderaterna sina vallöften till Europaparlamentsvalet. På temat ”För ett fritt och säkert Europa” väljer partiet att fokusera på sex olika områden för att stärka Sveriges roll i EU.

Publicerad: 

Årets Europaval äger rum i en mycket osäker tid. Inte sedan andra världskriget har säkerhetsläget i Europa varit så allvarligt som det är nu. Moderaterna menar att stödet till Ukraina måste vara orubbligt och att EU ska stötta Ukraina så länge som det krävs.

– Moderaterna kommer alltid stå upp för Europas säkerhet. Därför vill vi fortsätta rusta vår försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition samt stödja Ukraina såväl militärt som civilt och finansiellt. Det handlar om att vi vill se ett fritt och säkert Europa, för framtida generationer, säger Micaela Löwenhöök, kandidat till Europaparlamentet.

Enligt Moderaterna skapar Europasamarbetet möjligheter att på allvar sänka utsläppen. De menar att EU ska ha ambitiösa gränser för utsläppen i Europa, men inte sätta gränser för kärnkraften eller tillväxten. Moderaterna vill byta ut EU:s mål om andelen förnybar energi mot ett mål om fossilfri energi för att inte hämma utbyggnaden av ny kärnkraft.

– Utan tillväxt har vi inga pengar för att ställa om och utan tillväxt ökar arbetslösheten. Vi ska ställa om, inte stänga ned Europa, säger Micaela Löwenhöök.

Moderaterna lovar att fortsätta kämpa för den svenska skogen och äganderätten. Under mandatperioden har partiet säkrat att EU:s klimatlag erkänner det aktiva skogsbrukets positiva bidrag.

– Vi försvarar alltid den svenska skogen och vårt självbestämmande när EU kommer med pekpinnar. Det betyder att regler för vår skog främst ska bestämmas i Sverige, inte i Bryssel, säger Micaela Löwenhöök.

Moderaterna vill också förstärka unionens inre säkerhet och använda den samlade kraften i Europasamarbetet för att trycka tillbaka brottsligheten. Partiet vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar och inrätta en europeisk specialpolis som ska ges resurser och befogenheter att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten i hela EU.

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa