Miljonfördyringar för Skellefteås kulturhus – oppositionsrådet oroad

2019-09-19 9:18

Nyheter

Ett år in i byggandet av Skellefteås kulturhus är prognosen att byggprojektet överskrider budgeten med miljonbelopp. Det framgår av ett pressmeddelande från Skellefteå kommun. Detta oroar oppositionsrådet, Andreas Löwenhöök (M), som nu kräver garantier för att investeringsbudgeten ska hållas. Han har lyft frågan till kommunfullmäktige.

Skellefteå kommun anger i pressmeddelandet att kulturhusprojektets slutkostnadsprognos just nu pekar på en avvikelse på nio miljoner kronor. De främsta anledningarna till prognosavvikelsen är oförutsedda kostnader kopplade till byggets komplexitet samt att kostnaderna för mark- och anläggningsarbete blivit dyrare än budgeterat.

Med anledning av detta har Nämnden för support och lokaler tagit beslut om att ta fram en handlingsplan för att projektet ska komma i balans med budgeten.

Under de senaste åren har kulturhuset och det vidbyggda hotellet kommit att bli en het politisk fråga i Skellefteå. Moderaterna är det parti som tydligast har motsatt sig tidigare fördyringar. De har också ifrågasatt om hotellbygget ligger inom den kommunala kompetensen. Det sistnämnde är föremål för en rättslig process.

Att kulturhuset nu ser ut att bli dyrare än beräknat oroar oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M):

– Turerna kring kulturhuset och dess hotell har varit många. Moderaterna har ifrågasatt flera delar, till exempel kostnadsuppräkningarna som gjordes 2017. Att kulturhusbygget nu ser ut att fördyrats är djupt oroande. Framförallt med anledning av att bygget är i ett tidigt skede, säger Andreas Löwenhöök.

Andreas Löwenhöök vill att Nämnden för support och lokalers ordförande, Tomas Teglund (S), ska garantera att kostnaderna för kulturhusbygget ska hållas inom beslutad investeringsram.

– Kulturhuset och hotellet är ju redan sålda till en fast summa. Det innebär att varje fördyring är en direkt kostnad för skellefteborna. Pengar som istället kan gå till skola och äldreomsorg. Jag vill därför ha en garanti att budgeten ska hållas, säger Andreas Löwenhöök.

Frågan kommer att debatteras vid kommunfullmäktige den 24 september.

Text: Anton Bergström