M kräver folkomröstning om Stornorrland

2016-10-14 11:50

Nyheter

Regeringen jobbar för att Sverige ska delas in i Storregioner samtidigt som det folkliga motståndet på många håll i landet är stort. I Norrland så har Jämtland redan sedan tidigare via ett folkinitiativ fått in alla namnunderskrifter som krävs för att tvinga fram en folkomröstning om Stornorrland. Tidigare i veckan blev det också klart att Norrbottens folkinitiativ även de fått in  alla namnunderskrifter som krävs. Idag har moderaterna i Västerbotten bjudit in alla partier, företag, organisationer och privatpersoner till ett opolitiskt folkinitiativ för att kräva att västerbottningarna för folkomrösta om storregionen.

– Vi kräver nu att västerbottningarna får säga sitt i en folkomröstning innan en så här pass stor förändring tvingas igenom av socialdemokraterna utan att väljarna får säga sitt i ett ordinarie val, säger moderaternas riksdagsledamot Edward Riedl.

Folkinitiativet har sitt första möte på Medborgarhuset i Lycksele torsdagen den 20 oktober klockan 18:00. Namnförslag till att leda arbetet skickas till anna-karin.nilsson@moderat.se . För att tvinga fram en folkomröstning krävs att 10 procent av de röstberättigade i Västerbotten skriver under namninsamlingen. Det blir i Västerbotten ca 21 000 namnunderskrifter som krävs och varje person måste uppge namn, personnummer (samtliga siffror inklusive de sista fyra) och adress. Ett formulär kommer att tas fram på det första mötet.

– Det är inte ett folkinitiativ som ska vila på politisk grund även om vi nu tar första steget. Vi hoppas att många ansluter till arbetet precis som i Jämtland och Norrbotten avslutar Edward Riedl.