Löwenhöök (M): ”Skellefteå har nått taket för ett kvalitativt flyktingmottagande”

Publicerad: 

Just nu pågår samtal mellan Skellefteå kommun och Migrationsverket för att det ska tas fram ett avtal kring byggandet av modulhus för mottagandet av flyktingar. I flera kommuner, där denna typ av avtal har tecknats, har överenskommelsen inneburit fler bostäder, men också ett ökat flyktingmottagande. I ett pressmeddelande meddelar Moderaterna i Skellefteå idag att de inte vill se ett ökat mottagnade i kommunen och oppositionsrådet, Andreas Löwenhöök (M), vill nu veta vilken inställning som kommunen har i de pågående samtalen. Han riktar frågan till kommunstyrelsens ordförande, Lorents Burman (S).

– När Moderaterna tittar på resultatet av Skellefteå kommuns integrationsarbete konstaterar vi att Skellefteå har nått taket för ett kvalitativt flyktingmottagande. Bland annat visar statistik, sammanställd av Sveriges kommuner och landsting, att en allt för låg andel nya svenskar i Skellefteå kommer in i arbete eller studier efter det inledande etableringsuppdraget. Därför vill vi sätta större fokus på kvalité och resultat i integrationsarbetet, inte öka mottagandet, säger Andreas Löwenhöök (M).

Det är ju bostadsbrist i Skellefteå och bostäder behövs väl för att kommunen ska växa, kommer ni helt att motsätta er ett avtal som gör det möjligt för modulhusbyggande i Skellefteå?

– Vi moderater kommer att säga nej till ett eventuellt avtal med Migrationsverket som innebär ett ökat flyktingmottagande i kommunen. Men vi står gärna bakom ett avtal som öppnar upp för privat och offentligt modulhusbyggande som innebär att lägenheter frigörs till ordinarie uthyrning. Det vill säga att Migrationsverket omlokaliserar flyktingboenden, från lägenheter till exempelvis modulhus, säger Andreas Löwenhöök.

Ni talar om större fokus på kvalité och resultat i integrationsarbetet. Hur vill ni utveckla integrationen i Skellefteå?

– Som parti presenterade vi under hösten 2015 vårt lokala integrationsinitiativ – Nybyggarkommunen Skellefteå. Initiativet innehåller förslag för ett förstärkt etableringsarbete kopplat till arbete, språk, värderingar och bostäder. Ett konkret exempel är förslaget om ett snabbspår, som gör det möjligt för nya svenskar med särskilda kompetenser att snabbt komma i arbete genom yrkesspecifik svenskundervisning, validering och praktik. Vårt integrationsinitiativ och vårt ställningstagande om ett tak för kommunens mottagande är två sammanhållande delar i vår politik för ett integrationsarbete med större kvalité och resultat, säger Andreas Löwenhöök.

 

Mest lästa