Längsta vårdköerna på flera år och sämst i landet nu kräver M svar

2017-04-28 13:42

Nyheter

Sedan valet 2014 har vårdköerna börjat öka kraftigt igen. Inte minst efter avskaffandet av kömiljarden har fokus försvunnit på de långa vårdköerna. I ett internationellt perspektiv är Sverige nu i botten bland OECD-länderna och konkurrerar med länder som Grekland om sämst tillgänglighet i sjukvården.

I ett länsperspektiv har Västerbotten sedan länge dragits med dålig tillgänglighet. Västerbotten noterar under mars månad landets näst sämsta tillgänglighet. Nu kräver moderaterna åtgärder i en interpellation. Oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) säger följande i en kommentar:

– Vi har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör trycket på slutenvården och därmed köerna kortare.

– Med landets längsta vårdköer är det dags att S vaknar. När S styrt landstinget i årtionden är dem svaret skyldig att förklara varför hur vi hamnat och vad man tänker sig göra åt situationen.

Nästa landstingsfullmäktige i juni kommer interpellationen upp till debatt.

 

Anton Bergström