Kritik mot förslaget om 6 timmars arbetsdag

Publicerad: 

Vänsterpartiet har länge drivit frågan och nu står det klart att experimentet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska genomföras. Alliansen i landstinget är mycket kritiska till försöket. Allianspolitikerna menar det finns mer angelägna satsningar för att landstinget ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och minska ohälsa.

Den aktuella enheten är städverksamheten vid Skellefteå lasarett som från och med mars 2017 till och med september 2018 ska omfattas av försöket. Totalt handlar det om ett trettiotal anställda som ska arbeta kortare dagar med bibehållen lön.

Vårdförbundet i Västerbotten är kritisk till att försöket inte genomförs i en direkt vårdverksamhet och sa följande i en kommentar till VK den 13 januari:

– Det är säkert väldigt stora utmaningar för städet också, det är inte frågan om det, men just när det finns ett så extremt behov av personal på sjukhuset så vore det bra att testa i vårdverksamheten.

Försöket har kritiserats från många i sociala medier, sedan det stod klart, för att vara dyrt. Ett införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för hela landstinget handlar om kostnader på runt 1,1 miljarder vilket även förutsätter att det går att rekrytera den personal som saknas. Det är betydligt mer än vad det idag kostar att bedriva all barn- och ungdomsvård, röntgen, cancervård, hjärtsjukvård, all provtagningsverksamhet samt neurosjukvård under ett år.

Alliansens gruppledare säger att experimentet med sex timmars arbetsdag skapar orealistiska förväntningar bland personalen. Vi måste satsa våra skattepengar mycket klokare och istället jobba med fler karriärvägar, bättre utbildningsmöjligheter som lönar sig och att man får jobba med det man är utbildad för.

 

Anton Bergström

 

Mest lästa