Kräver att Skellefteå kommun ska införa riktlinjer för utbetalning av bidrag till studieförbunden

Inför tydliga krav och riktlinjer för utbetalning av lokala bidrag till studieförbunden. Det efterfrågar Moderaterna i en motion till kommunfullmäktige i Skellefteå.

Publicerad: 

Moderaterna föreslår att det ska införas tydliga krav och riktlinjer för utbetalning av lokala bidrag till studieförbunden. Bakgrunden är att det idag saknas riktlinjer. Moderaterna lyfter också fram den kritik som riksrevisionen nyligen riktade mot alla beslutsnivåer som betalar ut bidrag till studieförbunden. Partiet har tidigare krävs extern granskning av Skellefteås studieförbund efter återkommande självrättning och extremt höga nivåer av inrapporterade aktiviteter av exempelvis ABF Skellefteå.

Upprinnelsen till Moderaternas motion är flera parallella diskussioner kring bidragssystemet för studieförbunden. Riksrevisionen släppte i september 2022 en rapport där de granskat studieförbundens användning och kontroll av de 1,8 miljarder som fördelas av staten varje år. Utöver de statliga bidragen bidrar kommuner och regioner med ytterligare 600 miljoner varje år. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i utbetalning och uppföljning.

Moderaterna har också krävt en extern granskning av studieförbunden i Skellefteå då de uppmärksammat orimligheter inrapporterade aktiviteter. Exempelvis har ABF Skellefteå rapporterat in drygt 141 000 deltagare i kulturprogram under pandemiåret 2020. Vilket var en ökning jämfört med året innan. Siffran motsvarar att alla invånare i Skellefteå kommun har deltagit i minst två kulturprogram inom ABF och är drygt 76 procent av ABF:s inrapporterade kulturprogramsdeltagare för hela Västerbotten det aktuella pandemiåret.

– Det är ytterst anmärkningsvärt. Då ABF Skellefteå sedan rättat sig själv i flera omgångar borde kulturnämnden reflexmässigt tillsätta en extern granskning. Detta har Moderaterna krävt, men det har röstats ner av den politiska majoriteten, säger Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M).

Efter riksrevisionens granskning pågår ett arbete med att justera de nationella regelverken. Moderaterna anser att detta borde vara en tydlig signal för kommunerna att följa efter och föreslår därför i en motion en ny modell för utbetalning och granskning av medel till studieförbunden.

– Skellefteå kommun har idag inga tydliga krav och riktlinjer för bidragsgivningen till studieförbunden. Moderaternas uppfattning är att bidragen som betalas ut ska vara transparanta hela vägen. Vi ska aldrig tolerera fusk med skattemedel, säger Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M).

Moderaterna vill också införa en regel som innebär att studieförbunden ska ta ställning för demokratin som samhällssystem och leva upp till grundläggande demokratikrav, på samma sätt som avkrävs andra föreningar som söker bidrag av Skellefteå kommun.

Anton Bergström

Mest lästa