KD och M kräver svar om bidrag till förening med extremismkopplingar i Skellefteå

2019-10-15 11:48

Nyheter

Det hårt kritiserade studieförbundet Ibn Rushd planerar att bedriva kursverksamhet i Skellefteå, med tydliga kopplingar till en förening som erhåller stöd av Socialnämnden. Detta får skarp kritik av Kristdemokraterna och Moderaterna.

– Vi tycker att det är djupt problematiskt att föreningar, som får bidrag av kommunen, samarbetar med organisationer som kritiseras för att sprida hemskheter som antisemitism, homofobi och andra diskriminerande värderingar. Vi vill inte att skattepengar från Skellefteå ska gå, via lokala föreningar, till studieförbundet Ibn Rushd, säger Charlotta Enqvist, gruppledare för Kristdemokraterna.

I två interpellationer pekar Kristdemokraterna och Moderaterna på kopplingarna mellan Afghansk vän familjeförening (AVFF) i Skellefteå, som får bidrag av kommunen, och studieförbundet Ibn Rushd. De beskriver bland annat att ledande företrädare för AVFF bjuder in till möten med Ibn Rushd via sociala medier samt att ordföranden för förening ska vara kursledare för dessa träffar.

Oppositionsrådet Anderas Löwenhöök menar att kopplingen mellan AVFF och Ibn Rushd är tydlig och ifrågasätter om detta är förenligt med kommunens riktlinjer:

– I en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap konstateras att Ibn Rushd är helt styrd av Muslimska brödraskapet. Det är en rörelse som bland annat kritiseras för motstånd mot västerländska värderingar som demokrati, yttrandefrihet, pluralism och tolerans. Det går på tvärs mot kommunens ritlinjer om att föreningar ska ta ställning för demokratin som samhällssystem, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd.

Nu vill partierna att Socialnämnden ska ompröva om AVFF uppfyller kommunen krav.

– Utifrån den kritik som studieförbundet Ibn Rushd fått från olika håll är det svårt för oss att acceptera det samarbete som finns med Afghansk vän familjeförening i Skellefteå. Socialnämnden måste följa upp detta och göra en bedömning utifrån dessa uppgifter. Sett till kommunens riktlinjer så har jag svårt att se att de ska få ta del av skattemedel när de samarbetar med Ibn Rushd, säger Charlotta Enqvist (KD).

Text: Anton Bergström