Karriärstjänster för undersköterskor

2016-06-16 8:00

Nyheter

 

Offentliga sektorn i Västerbotten kommer ha problem med att säkra framtidens personal. Ett problem som delas med övriga landet. Samtidigt går stora grupper i pension de närmsta åren.

Undersköterskor är ett av de viktiga yrkena inom den offentliga sektorn där bristen kommer bli mer och mer påtaglig, både inom kommuner och inom landstinget. De flesta partier brukar säger säga sig vilja att fler söker sig till dessa yrken, men vad är det man vill konkret?

Tina Myhrberg (M) i Umeå kommun föreslog i en motion till kommunfullmäktige i Umeå, som en del av bland annat att höja attraktiviteten till undersköterskeyrket, att införa karriärstjänster för undersköterskor. Förslaget gick ut på att likt de karriärstjänster som man introducerat inom läraryrket, där duktiga, flitiga och erfarna lärare premierades med mer ansvar och mer pengar i lönekuvertet, skulle man utreda om införandet av likande karriärtjänster för undersköterskor i kommunen. Kommunfullmäktige i maj 2016 beslutade att inte genomföra förslaget.

Nu har Lena Riedl (M) plockat upp stafettpinnen och lagt förslaget om karriärstjänster för undersköterskor i en motion till landstingsfullmäktige, i hopp om att den styrande majoriteten (V,S och MP) ska lyssna. Lena resonerar på likande sätt som Tina gjorde i Umeå kommun, att förslaget inte bara ökar attraktiviten till yrket, det gynnar jämställdheten också.

I undersköterskeyrket är det idag framförallt kvinnor som arbetar. En satsning på bättre karriärsutveckling skulle därför inte bara öka attraktiviteten till yrket det skulle också gynna jämställdheten i landstinget, säger Lena Riedl (M).