Framgångar i Bryssel för länspolitiker kan spara miljarder för svenska kommuner

EU-kommissionens förslag om vattenrening i medlemsländerna riskerar att bli alltför detaljstyrande och medföra extrema kostnader för svenska kommuner, utan att medföra någon miljönytta. Detta har påtalats av en rad organisationer under det senaste året. Tack vare framgångsrika lobbyinsatser av Åsa Ågren Wikström (M), moderat regionpolitiker från Västerbotten, ser nu förslaget ut att ändras, vilket uppmärksammas av tidningen Dagens Samhälle.

Publicerad: 

Moderata regionpolitikern Åsa Ågren Wikström, Umeå, har nämligen varit ansvarig rapportör för lagstiftningsförslaget gällande avloppsrening som ledamot av Europeiska regionkommittén. Hon har drivit ett intensivt lobbyarbete under det senaste året, för att ändra förslaget.

Nu ser hennes arbete ut att ha gett resultat.

Detta uppmärksammas i en artikel i tidningen Dagens Samhälle. Allt tyder på att förslaget ändras och de svenska reningsverken slipper därmed miljardutgifter.

Ågren Wikström har drivit en kritisk linje i enlighet med bl.a. tankegångarna från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), då EU:s avloppsdirektiv riskerar medföra drastiska kostnadsökningar utan egentlig miljönytta för svenska kommuner.

Svenska kommuner har mycket hög standard på avloppsreningen i ett internationellt perspektiv. Men vårt land har samtidigt särskilda förutsättningar genom vårt kalla klimat, våra stora ytor och glesa befolkningsstruktur. Faktorer som inte togs i beaktande i EU-kommissionens ursprungsförslag och därför riskerade att medföra stora investeringskostnader, utan att det skulle medföra någon egentlig nytta. Hennes yttrande antogs den 5 juli efter förhandlingar och debatt i Regionkommitténs plenarsession. I alla viktiga delar blev det en seger för den svenska linjen.

Enligt tidningen Dagens Samhälle, så pekar det mesta på att förslaget ändras och att detta är resultatet av ett intensivt lobbyarbete från flera håll:

”Enligt flera experter och EU-politiker som Dagens Samhälle varit i kontakt med är förändringarna ett resultat av ett stort antal aktörer på olika nivåer.

Kommunernas och regionernas eget remissorgan i EU, regionkommittén, har spelat en av huvudrollerna. Och då i synnerhet den ledamot som varit rapportör i frågan: Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten. I över ett år har hon pumpat ut argumenten från Sverige och Norden. ”

I en kommentar till Nyheter i Västerbotten bekräftar hon uppgifterna:

– Det har varit ett intensivt arbete. Jag har haft ett gott samarbete med EU-parlamentariker, SKR:s experter i Bryssel, organisationen Svenskt Vatten, de svenska regionkontoren i Bryssel och politiska kollegor från flera länder inom EU. Att jag själv företrätt den största partigruppen EPP har också varit en styrka i sammanhanget. Det gäller att bygga allianser och hitta gemensamma nämnare, säger Åsa Ågren Wikström.

Enligt Ågren Wikström är förslaget på nytt avloppsdirektiv ett tydligt exempel på hur viktigt det är att bevaka och påverka EU:s lagstiftning från ett svenskt perspektiv. Trots goda ambitioner är inte alltid lagtexterna från EU-kommissionen utformade på ett sätt som ger bästa slutresultat, helt enkelt därför att inte kunskapen om de lokala förutsättningarna finns på plats.

– Det här visar med all önskvärd tydlighet hur oerhört viktigt det är att vi svenskar är på plats och påverkar i Bryssel, säger Ågren Wikström i en avslutande kommentar.

 

Joline Göttfert

Mest lästa