Föreningar i Umeå får 1,3 miljoner kronor i investeringsstöd till anläggningar

Fritidsnämnden i Umeå beslutade på tisdagen att ge sammanlagt 1 293 000 kronor i bidragsstöd till föreningsägda lokaler och anläggningar. Stödet går exempelvis till klubblokaler, skoterleder och fiskekojor. Det meddelar Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad: 

Syftet med investeringsstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att bygga nytt eller reparera lokaler och anläggningar. De områden som nämnden har prioriterat är bland annat miljöförbättringar, energisparåtgärder, tillgänglighet, utveckling av barn- och ungdomsverksamhet samt ökat nyttjande av lokaler och anläggningar.

Några av anläggningarna som får investeringsstöd är klubblokaler, gräsplaner, fiskekojor, bygdegårdar, ytor för skate och skoterleder.

– Det är en stor bredd på de anläggningar som får stöd vilket också visar på den mångfald som finns i kommunens föreningsliv. Anläggningarna som nu får stöd kan nyttjas av både unga och äldre, i stan och på landsbygden, säger Joline Göttfert (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

– Föreningsägda lokaler och anläggningar är viktiga och skapar värde för kommunen och Umeåborna. Föreningarnas arbete är betydelsefullt på många sätt, bland annat bidrar det till bättre folkhälsa och en levande landsbygd, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

År 2023 är budgeten för investeringsstöd 1 791 187 kronor. Fritidsnämnden har nu tagit beslut om att fördela 1 293 000 kronor, vilket innebär att det finns ca 500 000 kronor kvar att fördela under året.

Anton Bergström Nord

Mest lästa