Fem förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet

Publicerad: 

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på våld mot poliser, personal inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården. En oroande utveckling för några av våra viktigaste samhällsfunktioner. Blåsljuspersonalen finns till för medborgarna dygnet runt. Poliser som hindrar brott. Brandmän som arbetar för att släcka bränder. Ambulanspersonal som är först på plats för att ge vård.

Under helgen 20-21 maj presenterade moderaterna fem förslag för att bryta utveckling med attacker mot vår blåljuspersonal och stärka deras säkerhet:

1. Skärpta straff för våld mot tjänsteman
2. Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman
3. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner
4. Ökade möjligheter för poliser att få skadestånd i form av kränkningsersättning
5. Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis

Oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) säger så här om förslagen:

– Jag välkomnar förslagen. Blåljuspersonal rycker ut, för att många gånger rädda liv. Det är helt oacceptabelt att på något sätt hindra, störa eller attackera så oerhört viktiga samhällsfunktioner. Rättsstaten ska inte stå handfallen när respekten för den urholkas. Reaktionerna från samhället på de här angreppen och attackerna måste vara tydliga.

Mest lästa