Dramatisk ökning av hot och våld mot skolpersonal i Umeå

Hot och våld mot skolans personal har ökat över tid i Umeå kommun. Det visar statistik över arbetsmiljöhändelser. Antalet rapporterade fall av skada kopplat till hot och våld mot skolpersonal i Umeå har ökat från 12 händelser år 2017 till 134 år 2022. Via en interpellation till kommunfullmäktige kräver Moderaterna svar på flera frågor om den negativa utvecklingen och arbetsmiljön för skolans medarbetare.

Publicerad: 

Hot och våld mot lärare i landet ökar. Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterade förra året hade en av fyra lärare i grundskolan utsatts för våld eller hot om våld under de senaste tolv månaderna. Undersökningen visade också att våldet eller hoten oftast kom från elever.

Statistiken över arbetsmiljöhändelser gällande hot och våld mot skolans medarbetare har ökat över tid i Umeå. Antalet anmälda arbetsmiljöhändelser i Umeå kommun som har orsakat skada på grund av hot eller våld, har mångdubblats mellan 2017 och 2022, från 12 till 134 stycken.

Moderaterna kräver en förklaring till detta i kommunfullmäktige. Madelene Nord (M) har lämnat in en interpellation där hon ställer frågor om den negativa utvecklingen till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S).

– Umeå kommun verkar tyvärr följa den nationella trenden med kraftigt ökad otrygghet för skolans personal. Jag vill bland annat få svar på vad som döljer sig bakom statistiken och få förklarat vilken sorts hot och våld som skolans personal kan utsättas för på sin arbetsplats, säger Nord (M).

När det gäller antalet inrapporterade tillbud kopplade till hot om våld, så har dessa ökat kraftigt de senaste åren. År 2017 uppgick antalet till 129 st. År 2022 var motsvarande siffra 364 st.

– Det är en skrämmande utveckling. Skolan ska självklart vara en trygg plats för elever, lärare och annan personal. Den som arbetar inom skolans verksamhet ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för hot eller våld, avslutar Nord (M).

 

 

page1image26068608

Joline Göttfert

Mest lästa