Debatt: Vi är Sveriges enda gröna höger

Publicerad: 

Debatt: Klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar. Högern har tyvärr alltför länge nedprioriterat denna fråga och därmed lämnat carte blanche åt vänstern att sätta agendan. Förbud och skatter blir en effekt av detta. Ett graverande exempel gäller skatten på plastpåsar som fått massiv kritik för att vara kontraproduktiv där inte ens regeringen verkar tro på sin egen politik. Regeringens stora satsning, Klimatklivet, har också dömts ut av bland annat Riksrevisionen för att inte vara kostnadseffektiv. Mot detta krävs en kraft som kan påvisa att kapitalismen inte är ett hinder utan snarare förutsättningen för att möta klimathotet.

Klimatpolitiken är en global fråga. Här behöver vi eftersträva mer transparens och förutsägbarhet. Ett enhetligt pris på EU-nivå för utsläpp av växthusgaser, ett ökat fokus på klimatbistånd så att åtgärder kan vidtas där de har störst effekt och en omställning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik är några av förslagen som MUF har antagit på sin stämma för några veckor sedan. Även om klimatfrågan är global har vi förutsättningar här i Sverige som kan göra oss ledande i klimatfrågan och där är skogen och kärnkraften av central betydelse:

För det första, Sverige behöver driva en politik som värnar skogsägarna och äganderätten. Skogens betydelse för Sverige kan inte underskattas och våra skogsägare bidrar till landets välstånd och ekonomi. Men trots detta bedriver regeringen en politik som försvårar. Staten kan idag kan klassa skogsmark som nyckelbiotop, vilket i praktiken gör den obrukbar, utan någon ersättning till markägaren, vilket strider mot äganderätten. Ett starkt ägaransvar för skogsägarna är en förutsättning för en livskraftig skog. Skogen är fenomenal på att binda koldioxid, vilket det faktum att den fångar upp motsvarande 83 procent av Sveriges koldioxidutsläpp visar.

För det andra, Sverige behöver kärnkraft. I en tid när Sverige och världen ställer om till ett fossilfritt samhälle behöver vi mer el och fossilfri energi, inte mindre. Men nedläggningen av Ringhals 1 och 2 beräknas leda till att den fossila produktionen ökar i Europa, då Sveriges elexport kommer att minska. De största utsläpparna i Sverige är transportsektorn och stålindustrin. För att de ska kunna genomföra en grön omställning behövs mer el. Att Sverige i dag, likt många av våra grannländer i norr, förlitar sig på elproduktion i form av sol- och vindenergi gör elförsörjningen sårbar.

Klimatfrågan måste tas på största allvar och vi måste våga se utanför Sveriges gränser samtidigt som vi värnar det som kan göra oss ledande i klimatpolitiken – det är dags att klimatpolitiken styrs av mer effekt och mindre symbol.

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten

Mest lästa