Debatt: Umeå kommun borde erbjuda SFI till ukrainska flyktingar

Debatt: Att lära sig det svenska språket är grundläggande för att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Sveriges kommuner erbjuder vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI), men alla grupper har inte tillgång till SFI i samma utsträckning. Ett exempel på det är ukrainska flyktingar, som har skydd enligt massflyktsdirektivet. Till skillnad från andra grupper med uppehållstillstånd har de inte rätt till undervisning i SFI.

Publicerad: 

Flera kommuner har valt att ändå erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning, så att ukrainska flyktingar kan lära sig svenska och därmed få bättre möjligheter att hitta ett jobb. Moderaterna vill att Umeå kommun också ska erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning och har därför lämnat in ett nämndinitiativ till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förslaget ska beredas av förvaltningen och lyftas på kommande sammanträde med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I vårbudgeten avsatte regeringen 100 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som erbjuder SFI till ukrainska flyktingar. Umeå kommun borde självklart följa efter andra kommuner och erbjuda SFI-undervisning till ukrainska flyktingar så att de lär sig svenska språket. Vi hoppas att fler partier i Umeå delar vår uppfattning om hur viktigt det är att erbjuda SFI till den här gruppen.

Izabel Riedl (M)
Vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Madelene Nord (M)
Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Johan Lindström (M)
Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Jonatan Hjeltman (M)

Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mest lästa