Debatt: Sverige behöver mer kärnkraft!

Publicerad: 

Kärnkraften är klimatsmart, fossilfri och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner. Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och dessutom bygga nästa generations kärnkraft.

Svensk elproduktion har länge varit en av världens tryggaste och renaste. Vattenkraften och kärnkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Det senaste decenniet har även vindkraften spelat en successivt viktigare roll.

Men de senaste åren har någonting hänt. Det tidigare stabila svenska elsystemet har allvarliga problem. Företag som vill etablera sig har inte kunnat göra det, då det saknas tillgång till el. Oljekraftverket i Karlshamn har startats för att säkerställa att det finns tillräckligt med el under dagar med låg elproduktion och hög efterfrågan. Elen i södra Sverige var i förra veckan hela 672 % dyrare än för ett år sedan. Även i norr har priserna gått upp, men inte till samma nivåer som i söder. Men ännu värre väntas det bli. Statliga Vattenfall beräknar att vinterns elpriser kommer att slå nya rekord.

Elkrisen är ett resultat av regeringens energipolitik. Kärnkraft har lagts ned på ideologiska grunder, utan hänsyn till konsekvenserna för svenska företag och konsumenter. Stängningen av Ringhals reaktor 1 och 2 innebär att elproduktion motsvarande nästan tio procent av Sveriges årliga elkonsumtion har försvunnit.

Samtidigt ökar elbehovet. För att möta utvecklingen måste elproduktionen och elnäten byggas ut samt tillståndsprocesserna kortas. Det behövs också byggas mer kärnkraft. I takt med att regeringspartierna avvecklar kärnkraft, blir Sverige mer beroende av energikällor som vi inte kan styra över. Så kan inte en ansvarsfull regering hantera landets energiförsörjning.

Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och bygga nästa generations kärnkraft. Idag finns det flera hinder för kärnkraften. Det finns förbud mot att driva fler än tio reaktorer, de får inte byggas var som helst utan endast vid de befintliga kärnkraftverken och gamla kärnkraftsreaktorer får inte lov att återstartas. Dessa hinder måste undanröjs. Utvecklingen inom kärnkraftsindustrin går fort och svensk lagstiftning måste moderniseras. Sverige borde bygga minst en forskningsreaktor under kommande mandatperiod.

Kärnkraften tillför stabilitet till elförsörjningen. Den kan leverera stora mängder el dygnet runt, även när det är vindstilla eller molnigt. En trygg elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd, konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen.

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Mest lästa