Foto: Vattenfall / Philip Swärd

Debatt: Om unga ska ha en framtid krävs mer kärnkraft

Elpriset var under måndagen 400 procent högre än under fredagen förra veckan. Orsaken enligt elmarknadsanalytiker var att det blåste dåligt. Moderaterna vill se mer kärnkraft för en hållbar elproduktion. Om detta skriver Philip Swärd och Jonatan Hjeltman i en insändare.

Publicerad: 

I fredags var elpriset 46 öre per kWh i norra Sverige. I måndags kostade samma kilowattimme 2 kronor. Elpriset hade alltså stigit med mer än 400 procent över helgen, till största del på grund av att det blåste väldigt lite i Norrland enligt elmarknadsanalytikern Magnus Thorstensson på Energiföretagen. Samtidigt har invånare i södra Sverige fått vänja sig vid priser uppemot 4-5 kronor per kWh av samma anledning.

Det är inte hållbart att samhället stannar upp dagar då det blåser för lite. I Sverige står vindkraften sällan för mer än 20 procent av den totalt elproduktionen och utgjorde under förra året ungefär 15 procent av energimixen. Samtidigt används aldrig mer än 30 procent av den vindkraft som finns tillgänglig, just eftersom det inte blåser konstant.

Liknande data finns från Tyskland som har 65000 MW installerad vindkraft, men som under augusti enbart levererat mellan 5000-15000 MW.

Ska Sverige klara klimatomställningen behöver vi ren elektricitet och det i stora mängder. År 2045 beräknas Sverige behöva dubbelt så mycket energi som idag. Utan en ren och planerbar elproduktion kan vi inte ställa om varken industrin, transportsektorn eller ge de privata hushållen förutsättningar att leva hållbart. Därför vill vi och Moderaterna bygga ut kärnkraften.

Kärnkraften stor del av energimixen

Idag står den befintliga kärnkraften för drygt 30 procent av landets elproduktion, varje dag oavsett väder och vind. Genom att bygga ut tillförlitlig elproduktion kan fler företag som idag driver sin verksamhet med el från fossila bränslen övergå till miljövänlig eldrift. I dagsläget tvekar stora aktörer inför en omställning, eftersom deras energibehov inte kan tillgodoses och eftersom den varierande produktionen av el från sol- och vindkraft riskerar deras omställning.

För att ny kärnkraft ska komma på plats föreslår Moderaterna:

 • Ge ekonomiskt stöd till kärnkraften genom gröna kreditgarantier på 400 miljarder kronor.
 • Ge kärnkraften ekonomisk kompensation för att den ger stabilitet i elsystemet.
 • Gör staten skyldig att ge skadestånd om politiken stänger ned kärnkraften i förtid.
 • Staten ska ta hela kostnadsökningen under konstruktionstiden om politiken inför nya säkerhetskrav.
 • Tillåt ny kärnkraft i hela Sverige, inte bara på dagens tre tillåtna platser.
 • Ta bort förbudet mot fler än max 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige.
 • Ändra målet om 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt så att även kärnkraften får vara med.

Vill värna miljön och plånböcker

Med Moderaternas förslag värnas miljön samtidigt som privatpersoner slipper betala tiotusentals kronor i elräkning varje månad. Företag kan expandera, genomföra en grön omställning samt att samhället rustas för framtiden och de större elbehov vi kan se komma.

För att hantera de skyhöga elpriserna här och nu vill Moderaterna:

 • Svenska Kraftnät ska aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i Sverige.
 • Ta bort hinder för kraftvärmen.
 • Införa högkostnadsskydd senast 1:a november och säkra EU-stöd.
 • Inför stöd till energieffektivisering.
 • Krav på minskad elförbrukning i offentlig verksamhet.

Om vår och framtida generationer ska kunna leva ett dräglig liv behöver Sverige ställa om. Kommande generationer ska inte straffas på grund av att de rödgröna har drivit en ohållbar energipolitik. Kärnkraften är en grundförutsättning för omställningen. Utan stabil, planerbar och fossilfri elproduktion har varken klimatet eller svenska plånböcker en chans. Bygg ny kärnkraft!

Philip Swärd (M)
Kandidat i kommunvalet 

Jonatan Hjeltman
Ordförande Moderata studenter Umeå

Mest lästa