Debatt: Moderaterna vill ta fram en lokal veteranstrategi

Publicerad: 

Idag, söndagen den 29 maj, är det Veterandagen. Det är en dag för att uppmärksamma de svenska kvinnor och män som gör och har gjort militära och/eller civila humanitära insatser för fred och frihet i vår värld. Heder åt dem.

Sverige har en lång tradition av att delta i olika internationella operationer. Ett engagemang som har spelat en stor roll. I olika oroshärdar har Sveriges ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

Internationellt engagemang och försvarssamverkan blir också allt viktigare. Vi ser hur säkerhetsläget i vår direkta närhet har förändrats snabbt, med Rysslands invasion av Ukraina som tydligt exempel.

Ett förändrat säkerhetsläge och ett kommande svenskt NATO-medlemskap leder till ett utökat behov av svenskar som gör humanitära och militära insatser.

Trots att många svenskar har gjort och gör viktiga insatser har Sverige i allmänhet, och svenska kommuner i synnerhet, varit dåliga på att uppmärksamma och ta hand om veteraner.

Exempelvis var det först 2011 som Veterandagen fick sin officiella status.

I Skellefteå har fullmäktige beslutat om ett minnesmärke för veteraner, som invigdes 2018. Det är en minnesplats för att hedra de veteraner som är från kommunen och för att synliggöra deras insatser för fred och säkerhet.

Beslutet om ett minnesmärke är det första steget till en lokal veteranpolitik som bör utvecklas med fler delar. Organisationen Sveriges Veteranförbund har tagit fram ett antal mål för Sveriges veteranpolitik på nationell, regional och lokal nivå.

Bland dessa uppmanas svenska kommuner att ta fram en lokal veteranstrategi. Det är en uppmaning som Moderaterna anser att Skellefteå kommun ska hörsamma.

Vi delar uppfattningen att det vore bra med en samlad lokal veteranpolitik. En sådan bör exempelvis inkluderar frågor om hur kommunen kan ta vara på veteraners kompetens och erfarenhet, hur samarbeten med den lokala veteranföreningen kan byggas upp samt hur högtidlighållandet av Veterandagen ska ske.

Moderaterna anser också att kommunen ska utreda om veteraner kan bli en egen rabattgrupp i kommunens avgiftsbelagda verksamheter, exempelvis för badhusbesök eller resor i kollektivtrafiken. Rabatteringar kan knytas till den nationellt instiftade ”veterankortet”.

Sverige behöver en bättre veteranpolitik på olika nivåer och Moderaterna vill att Skellefteå ska gå före och ta fram en lokal veteranstrategi för de veteraner som gjort militära och/eller civila humanitära insatser för vårt land och vår omvärld.

 

Andreas Löwenhöök (M)

Oppositionsråd i Skellefteå kommun

Mest lästa