Debatt: Moderaterna vill bevara Stig Lindbergs fontänskulptur på Renmarkstorget 

Publicerad: 

Debatt: Renmarkstorget ska byggas om och Umeåborna får som en del i den pågående processen tycka till om detta. Många oroar sig för att Stig Lindbergs fontänskulptur ska försvinna och det har blossat upp en debatt om dess framtid. Moderaterna i tekniska nämnden vill därför redan nu meddela att vi har tagit ställning för dess bevarande.

 

Vi kommer i den fortsatta processen att göra allt för att Stig Lindbergs fontänskulptur ska få vara kvar på Renmarkstorget. Vi är övertygade om att det finns ett starkt stöd bland Umeåborna för detta. 

 

Stefan Nordström, vice ordförande tekniska nämnden (M)

Marianne Löfstedt, ersättare tekniska nämnden (M)

Alireza Mosahafi, ersättare tekniska nämnden (M)

Harald Svensson, ersättare tekniska nämnden (M)

Mest lästa