Debatt: Dubblerad satsning till cancervården för att rädda liv

Cancer berör alla. År 2021 fick nästan 69 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Cirka 33 000 kvinnor och 36 000 män, nio av tio cancerfall drabbade personer över 50 år. Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som kommer drabbats. Att besegra cancer är en kamp. Moderaterna är med i den kampen.

Publicerad: 

Cancervården och barncancervården har länge varit en prioriterad fråga för Moderaterna, och är även en högt prioriterad fråga för regeringen. Den moderatledda regeringen dubblerar därför satsningen på cancervården med ytterligare 500 miljoner kronor per år fram till 2026. Satsningen görs för att ge möjlighet till att genomföra en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården samt för att uppdatera den nationella cancerstrategin. Regeringen avsätter sedan tidigare 500 miljoner per år för åtgärder för en bättre cancervård samt 25 miljoner kronor fram till och med 2027 för att utrota livmoderhalscancer. Totalt avsätts därmed 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården.

Den moderatledda regeringen kommer även parallellt med arbetet kring den nationella cancerstrategin att fortsätta med riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabilitering inom vården ska stärkas.

Moderaterna i Region Västerbotten har cancervården som ett högt prioriterat ämne och har därför i fullmäktige debatterat frågor som väntetider. Regionen har bland de längsta väntetiderna i landet för operation av cancerpatienter, det är något vi moderater vill ändra på och välkomnar regeringens satsningar.

Moderaterna i Västerbotten har även lagt förslag som gäller HPV-vaccinering både för flickor och pojkar samt självtester i hemmet för HPV för att fler kvinnor i Västerbotten ska screenas.

Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Regeringens ökade satsning på cancervård och barncancervård och region Västerbottens arbete är viktiga för att förverkliga den ambitionen.

 

Johan Hultberg (M), Moderaternas gruppledare i socialutskottet

Nicklas Sandström (M), Regionråd i opposition

Elin Segerstedt Söderberg (M), Ledamot i Regionfullmäktige samt Hälso- och sjukvårdsnämnden

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa