Debatt: Bryt utanförskapet och stärk tryggheten för alla barn

2021-01-25 13:02

Opinion

Debatt: Kriminaliteten kryper allt lägre ned i åldrarna. I sex av sju polisregioner finns uppgifter om att barn så unga som 12 år begår brott för kriminella nätverk. Polisen flaggar även för att rekryteringen av barn har ökat under de senaste åren och bilden som ges visar även att allt yngre barn rekryteras.

Barn ska inte växa upp i en kriminell miljö, i familjer vars sysselsättning är organiserad brottslighet. Det är oacceptabelt och staten behöver ta sitt ansvar när det kommer till dessa barn. Vid sådana fall anser vi att ett LVU-omhändertagande ska kunna göras. Vi måste sluta värna föräldrars rätt till sina barn mer än barnets rätt till en bra framtid.

Skolan kan inte göra allt, men utbildning är nyckeln till mycket. Det är via skolan som utanförskap kan brytas och det är en enormt viktig del för unga med trassliga bakgrunder. Det ska inte spela någon roll varifrån man kommer eller vem man är – alla har rätt till en bra utbildning. Det här ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever och att eleverna tar sitt ansvar. MUF vill se reformer för mer undervisningstid, mer evidensbaserad undervisning och möjliggöra för fler bra lärare genom bra löner, men också via en riktigt bra lärarutbildning.

För de unga som inte har haft en bra start i skolan vill vi ge chansen att påverka sin utbildning till det bättre. Moderaternas förslag om lovskola är bra. Våra kommuner i Västerbotten blir skyldiga att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurserna 6–9 och det blir obligatoriskt för dem elever som inte har tillräckliga betyg för att ta sig vidare och komma in på gymnasiet. Det här gör skillnad för varje enskild ung person, men också för samhället i stort.

Om man som ungdom lämnar en kriminell livsstil ska det vara möjligt att få hjälp. Om det så är att kunna prata med någon via Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Men för att det ska vara möjligt behöver köerna kortas. I dag är väntetiden till BUP i Västerbotten alldeles för lång. Under 2020 fick bara 20% av barn och ungdomar ett första besök till BUP i tid här i Västerbotten. MUF vill se riktade pengar till BUP och öppna upp för möjlighet till privata aktörer. Vi vet att när privata alternativ tillåts kortas köerna till BUP avseendevärt.

MUF och Moderaterna pratar gärna om vilka åtgärder vi vill se som påföljd vid begångna brott, skärpta straff och andra reformer på området lag och ordning. Men det allra bästa vore om brott aldrig begås – därför är ovanstående förebyggande insatser viktiga och bör synliggöras mer.

Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF
Oliver Granered, förste vice distriktsordförande MUF Västerbotten