Debatt: 10 kommuner sänkte skatten, men tyvärr inte Umeå!

Publicerad: 

Debatt: Enligt en genomgång i Dagens Samhälle så har 10 kommuner valt att sänka kommunalskatten för år 2024. Tyvärr ingår inte högskattekommunen Umeå i denna skara. Trots massiva ekonomiska överskott, och en välfylld resultatutjämningsreserv.

 

Umeå kommun har som bekant en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst – av jämförbara kommuner. Vi moderater har återkommande lagt förslag på en sänkning av kommunalskatten. Även vid senaste budgetfullmäktige, i juni 2023, lade vi ett förslag om sänkt skatt. Men tyvärr blev vi nedröstade.

 

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

 

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå. Vi sticker även ut i norra Sverige – t.o.m. kommuner som Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Östersund har lägre kommunalskatt. Det är inte rimligt. Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framföralltviktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet.

 

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Det ger också ökad ekonomisk trygghet i en kärv tid, där invånarna drabbas av såväl hög inflation som höga räntor.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

Lena Andersson

Vice gruppledare, M

Umeå

Mest lästa