Läkare, sjuksköterskor och barnmorskor blir färre i regionen medan administratörer och chefer allt fler

Publicerad: 

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har antalet avdelningschefer och biträdande avdelningschefer ökat med 117 mellan oktober 2016 och oktober 2022. Det innebär en ökning med 30 procent av avdelningschefer och en ökning med 320 procent av biträdande avdelningschefer. Dessutom har antalet vårdplatser minskat kontinuerligt.

Samtidigt blir vårdköerna inom region Västerbotten allt längre och väntetiderna till operation är klart bland de längsta i landet. Beroendet av hyrpersonal är total inom vissa enheter. Ekonomin i fritt fall med 500 miljoner i prognostiserat underskott i år och sparbeting på 700 miljoner nästa år.

Tittar man på statistiken kring anställda från 2019 ser siffrorna ut som följande:

Yrkesroller (månadsavlönade den 1 januari) 2019 2023 Förändring Antal
Ledning, handläggare och administratörer (ej vård eller medicinska sekreterare) 1219 1378 113,04% 159
Chefer och ledning 465 505 108,60% 40
Läkare olika roller 1420 1403 98,80% -17
Sjuksköterskor olika roller 2794 2711 97,03% -83
Barnmorskor avdelning samt mottagning 164 144 87,80% -20
Undersköterskor  vård-/specialavdelning/mottagning 1518 1535 101,12% 17
Totalt överbyggnad 1219 1378 113,04% 159
Antal vårdmedarbetare 8308 8234 99,11% -74
Antal administratörer olika roller (ej medicinska sekreterare) 137 145 105,84% 8

Källa: Region Västerbotten.

Läkare, sjuksköterskor och barnmorskor blir färre medan administratörer och chefer blir allt fler. Den borgerliga oppositionen menar att utveckling är alarmerande och ett tydligt kvitto på att S-ledda majoriteten tappat kontrollen.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition, menar att administrationen måste minska än mer än vad som är aviserat och att mängden chefsled också behöver minskas ner i den översyn av ledning och styrning som oppositionspartierna vill se.

– Det är en galen utveckling givet hur sjukvården har utvecklats i länet. Vi skulle behöva en regionledning som inte accepterar att administration svällt och svällt. Men framför allt som vill något med regionen och inte bara agerar när katastrofen är ett faktum. Den administrativa överbyggnaden måste ner till en minimum, chefer måste bli färre och en del andra beska åtgärder ska till om vi ska kunna värna vår kärnverksamhet som är sjukvården, säger Nicklas Sandström (M).

Anton Bergström Nord

Mest lästa