Moderaterna vill avvakta med omvandlingen av Västra Esplanaden – Varnar för trafikkaos

När ringleden färdigställts tar Umeå kommun över väghållarskapet för bland annat Västra Esplanaden. På tekniska nämndens sammanträde på torsdagen fattades ett inriktningsbeslut gällande åtgärdspaketen för Västra Esplanaden. Enligt beslutet ska omvandlingen av Västra Esplanaden delas upp i flera etapper, där det första steget ska påbörjas redan i höst. Moderaterna menar att det är för tidigt att börja med omvandlingen av Västra Esplanaden redan i höst och röstade som enda parti nej till förslaget.

Publicerad: 

En av de åtgärder i beslutet är att utreda lämpliga platser att pröva och utvärdera förändringar längs gatan där människor rör sig idag. Samverkan med andra aktörer ska prioriteras, tex utbildningar, konstnärer, arkitekter och fastighetsägare. Trafikregleringar, ljus- och trygghetsskapande åtgärder, kommunikation och beteendepåverkan är ytterligare delar som ingår i den första etappen. Del två i åtgärdspaketet planeras påbörjas under våren 2025.

Moderaterna tycker att det inte är rimligt att göra åtgärder av Västra Esplanaden innan kommunen har sett vilka effekter som Västra Länkens öppnande har på biltrafiken i centrum.

– Det är för tidigt att börja redan i höst med omvandlingen. Det är först när vi har sett hur trafikflödena på Västra Esplanaden påverkas av ringledens öppnande som vi kan börja titta på eventuella förändringar. Vi kommer inte heller kunna veta vilken inverkan öppnandet av Västra Länken har på trafiken i centrala stan om åtgärder av Västra Länken vidtas innan ringleden öppnar, säger Stefan Nordström (M), vice ordförande i tekniska nämnden.

När inriktningsbeslutet om Västra Esplanaden var uppe i nämnden för ett år sedan så yrkade Moderaterna på återremiss, med uppdrag att genomföra luftkvalitetmätningar och trafikmätningar efter att Västra länken har öppnat. Moderaternas yrkande röstades ner i nämnden av de rödgröna.

– Västra Esplanaden används av många människor som ska ta sig in till centrum för att arbeta, handla eller besöka Umeå. Redan idag är det ofta köer längs Västra Esplanaden. Det här beslutet kommer att göra det svårare för alla som behöver bilen för att ta sig in till Umeå, säger Nordström (M).

Joline Göttfert

Mest lästa