Alliansen vill att kvinnors hälsa och vård tas på större allvar i Västerbotten

Kvinnorelaterade sjukdomar som inte tas på allvar, läget i förlossningsvården och dyra resor för att exempelvis ta cellprov eller besöka mödrahälsovården. Det reagerar Alliansen i Region Västerbotten kraftigt på.

Publicerad: 

Ungefär 250 000 kvinnor i Sverige har endometrios, varav ungefär hälften har besvär som i någon mån påverkar deras liv. Studier visar också att det finns skillnader mellan den vård som kvinnor och män får. Kvinnor underbehandlas jämfört med män vid hjärtsjukdom, stroke, diabetes och benskörhet. Män får dyrare mediciner och hjälpmedel som till exempel rullstolar. Kvinnor får även vänta längre på akutsjukvård och får kortare sjukskrivningar.

– Din hälsa och din möjlighet att överleva svår sjukdom eller få behandling ska inte bero på vilket kön du har. Vi vet att kvinnorelaterade sjukdomar som exempelvis endometrios länge har ansetts ”höra till” att vara kvinna, så får det inte vara, säger Nicklas Sandström, regionråd i opposition, (M).

En annan sak som Alliansen reagerar på är att Västerbottens kvinnor får själva bekosta resor till mödra- och barnhälsovård, mammografisk hälsokontroll samt gynekologisk cellprovskontroll. För kvinnor som har väldigt långa avstånd till vården kan resekostnaden öka risken för att de avstår från vård eller kontroller. Det är inte bara avstånden som skiljer, det är även tillgång till kollektivtrafik.

– Det här skapar både ojämställdhet och ojämlikhet. Det borde vara självklart att män och kvinnor ska få tillgång till sjukvården på lika villkor i hela länet. På samma sätt ska alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i att vården kommer att finnas tillgänglig när det är dags att föda sitt barn. Läget i förlossningsvården i Region Västerbotten idag är ett otroligt orosmoment för kvinnor som ska föda sitt barn här, och det är häpnadsväckande hur låg politisk prioritet en sådan fundamental rättighet får, säger Nicklas Sandström, (M).

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa