Alliansen menar att de rödgröna mörkar behov av åtgärder för att vända de stora underskotten i sjukvården

Den rödgröna majoriteten i Region Västerbotten sitt budgetförslag. Ett förslag utan särskilt många nyheter mer än att patientavgifterna ska höjas.

Publicerad: 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna menar att de rödgröna partierna mörkar de problem som finns i hälso- och sjukvården med sitt förslag till budget på -437 miljoner. De fyra partierna anser att tuffa ekonomiska beslut och åtgärder kan skjutas på framtiden, och att det är en farlig väg att inget göra 2024, för att 2025 enligt prognos ser bättre ut. Det den röd-gröna S- majoriteten gör är istället att skjuta tuffa prioriteringar på framtiden istället för att göra något nu.

Skälet till att 2025 ser bättre ut bygger på att verksamheten inte får någon indexuppräkning det året samt att inflationen och de höga räntorna kraftigt sjunker i kombination med att verksamheterna ska börja klara att hålla budget med andra ord bara antaganden.

– Det är inte en ansvarsfull hantering av vår gemensamma sjukvård. Grundproblemet har snarare varit att ofinansierade beslut staplats ovanpå varandra i kombination med ett utökat vårduppdrag utan att det funnits någon finansiering vilket innebär att verksamheternas möjligheter att klara budget är extremt utmanande, säger Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M)

Det är inte att ta ansvar att skjuta problemen med tuffa prioriteringar och kostnader på framtida generationer, menar allianspartierna som kommer att lägga fram sitt förslag till budget i närtid.

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa