Akutrumsförmedling införs för att stötta Umeås studenter

Umeå kommun har beslutat att finansiera en akutrumsförmedling för studenter vid Umeå universitet och SLU för läsåren 2023/2024 och 2024/2025. Syftet med förmedlingen är att kunna erbjuda en tillfällig bostadslösning för nytillkomna studenter. Det meddelar Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad: 

– Bostadsbristen vid terminsstarterna är ett problem vid de flesta universitetsorter i landet, Umeå är inget undantag. Universiteten är viktiga för tillväxten i Umeåoch som kommun behöver vi göra det vi kan för att skapa bra förutsättningar så att studenterna ska känna sig välkomna och få en bra start på sina studier, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

En akutrumsförmedling är en efterfrågad funktion av studenterna i Umeå och har funnits till och från under 2000 talet, senast år 2017. Enligt en undersökning som kårhuset NTK gjort har studenter stora svårigheter att skaffa boende i Umeå. Många studenter bor längre perioder på vänners soffor och det finns också de som valt att hoppa av sina studier på grund av att de inte har någonstans att bo.

Syftet med akutrumsförmedlingen är att erbjuda en kostnadsfri, kvalitativ, förmedling av privata boenden i andra hand. Förmedling sker via en hemsida och sociala medier, men också genom personlig kontakt med studenterna. Genom akutrumsförmedlingen får studenterna någonstans att vända sig för stöd kopplat till boende, något som kan vara särskilt viktigt för de som flyttat till Umeå från en annan ort eller ett annat land.  

I pressmeddelandet skriver Umeå kommun att det i dag finns många bra kanaler för att söka boenden, till exempel via sociala medier, men att dessa kanaler också kan innebära en risk för studenterna för att bli utnyttjade och lurade. Med en förmedling vill kommunen i stället erbjuda mer långsiktiga lösningar för studenter och bidra till ett stärkt kvalitetsarbete när det gäller bostadsfrågor i Umeå.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutade att upphandla drift av akutrumsförmedling för läsåren 2023/2024 och 2024/2025, samt att anslå 315 000 kronor år 2023 och reservera ytterligare 322 000 kronor år 2024.

Joline Göttfert

Mest lästa