Ågren (M) invald i styrelsen för branschorganisation Svenskt Vatten

Umeås kommunalråd Anders Ågren (M) har blivit invald som ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svenskt Vatten. Valet skedde vid föreningsstämman, som ägde rum på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 14 maj.

Publicerad: 

Svenskt Vatten är en branschorganisation för alla vatten- och avloppsverksamheter i Sverige. Dess omkring 300 medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna. Dessa sammantaget förser hela landet med rent och gott dricksvatten och hanterar även rening av avloppsvattnet. Bland medlemsföretagen finns Umeva (Umeå Vatten och Avfall AB) liksom Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB), som ägs av flera kommuner – Umeå, Vindeln och Nordmaling.

– Jag är glad över att få ingå i styrelsen. Vatten- och avloppsfrågorna är mycket viktiga och har hög prioritet runt om i landets kommuner. Kommunsektorn står inför gigantiska investeringsbehov på detta område och samtidigt befinner vi oss i ett försämrat säkerhetsläge. Jag har sedan tidigare uppdrag i SKR. Nu ser jag fram emot att ta plats även i denna organisation. Det är viktigt för Umeå och Västerbotten att vi har politiker som finns representerade på nationell nivå i olika forum, säger Anders Ågren i en kommentar.

 

Den nyvalda styrelse i dess helhet:

Anders Almgren (S), Lund, tillika ordförande

Anders Ågren (M), Umeå

Annika Huber (S), Hudiksvall

Björn-Ove Björk (KD), Knivsta

Daniel Danielsson (C), Åre

Gabrielle Gjerswold (MP), Stockholm

Liselotte Fröjd (M), Tanum

Mikael Jeansson (S), Tingsryd

 

Tjänstepersoner

Andreas Thunberg, Norrvatten

Anneli Wikner, MittSverige Vatten&Avfall AB

Annette Andersson, Kalmar Kommun

Helene Öhrling, Västerås stad

Malin Aronsson, Kungsbacka kommun

Mattias Leijon, Sydvatten

Stefan Johansson, Skellefteå kommun, tillika vice ordförande

 

Fakta om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är en branschorganisation för alla vatten- och avloppsverksamheter. Dess 300 medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna. Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Medlemmarna, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Svenskt Vatten arbetar aktivt för att stödja medlemmarnas utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Joline Göttfert

Mest lästa