Anders Ågren (M) frågar om friskvårdstimmen för kommunanställda

2017-08-14 13:01

Nyheter

Moderaterna har lagt ett förslag om att alla Umeå kommuns ca 12 000 anställda ska få möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimme. Motionen fick stöd av en majoritet i kommunstyrelsen våren 2017, men Socialdemokraterna lyckades återremittera ärendet i kommunfullmäktige genom en s.k. minoritetsåterremiss. Det har snart gått fyra månader sedan motionen blev återremitterad. Nu efterlyser kommunalrådet Anders Ågren (M) var ärendet har tagit vägen. Frågan kommer att diskuteras på fullmäktigesammanträdet den 28 augusti.

– Det finns ju ingen anledning för Hans Lindberg (S) att förhala den här frågan. Jag utgår ifrån att kommunfullmäktige snart får ta slutgiltig ställning till vårt förslag. Det är en viktig pusselbit i att förbättra hälsan och minska sjukfrånvaron för våra anställda. Jag vill ha tydligt besked om när ärendet kommer upp på fullmäktiges bord igen, säger Ågren i en kommentar.

Umeå kommun har höga kostnader för sjukfrånvaron bland personalen. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Inom Umeå kommun har sedan tidigare flera kommunala bolag denna möjlighet för de anställda. Umeå kommun avskaffade däremot friskvårdstimmen år 2010 och sedan dess har sjukfrånvaro ökat.

Text: Pasi Huikuri