Edward Riedl (M) föreslår att placera en landsbygdsmyndighet i Lycksele

2021-10-10 10:05

Nyheter

Edward Riedl (M) föreslår i en ny motion till Riksdagen att placera en landsbygdsmyndighet i Lycksele samt återinföra landsbygdsdepartementet och landsbygdsministern.

Riedl menar att detta kommer ge ett ökat fokus på Norrland när det inte bara är storstadsbor som tar beslut i frågor som rör landsbygden.
– Det behöver tas mer hänsyn till villkoren i Norrland och på landsbygden i det politiska beslutsfattandet. Mot den bakgrunden vill jag därför placera en ny landsbygdsmyndighet i Lycksele och återinföra landsbygdsdepartementet och landsbygdsministern, säger Riedl i en kommentar.

Riedl menar att det finns många och stora skillnader mellan stad och land, inte minst om man jämför norra Sverige med södra. Exempelvis behöver Norrmejerier köra tio gånger så långt för varje liter mjölk jämfört med skånemejerier, samtidigt som de höga bränsleskatterna främst drabbar de som är i behov av att transportera sig långa avstånd utan kollektivtrafik.

Att använda huset som säkerhet för att få banklån vid start av företag är också svårare ute på landsbygden än inne i städerna.

– I dag har vi en situation där väldigt mycket av statlig förvaltning, politik, medier, och näringslivet med sina huvudkontor är koncentrerade till storstaden. För att minska klyftan mellan stad och land behöver beslutsfattandet ta mer hänsyn till de styrkor och utmaningar som finns i olika delar av landet, berättar Riedl.

Därtill finns många frågor som han menar inte tas hänsyn till idag. En fråga är dålig mobiltäckning och kapaciteten i Norrland som försvårar utvecklingen med bland annat digitala betalningsmetoder, samtidigt som kontanter försvinner.
Riedl lyfter också frågan med strandskyddet, där han förklarar att det i princip gäller lika i hela landet, trots att det bor väldigt få människor på vissa ställen.

– Vi behöver ha en myndighet som dels matchar ihop landsbygdsdepartementets och landsbygdsministerns portfölj, dels har ett bredare uppdrag och kan ta fram underlag och fler perspektiv. Traditionellt sett så har ju de som bor på landsbygden sämre tillgång till kollektivtrafik, sämre tillgång till offentlig service, lägre värde på sina fastigheter och det är svårare att få lån för företagare som vill utveckla en idé, säger Riedl.

Riedl menar att inrättandet av en landsbygdsmyndighet i Lycksele skulle resultera i en landsbygdspolitik som fokuserar på utvecklingsmöjligheter såväl på landsbygden som i staden.

Text: Jonatan Hjeltman