Skellefteå kommun delar ut en höstpresent till de anställda som tack för gott arbete under pandemin

Coronaviruset har haft stor påverkan på hela samhället, från medarbetare inom kommunen till invånare och näringsliv. Därför har personalnämnden i Skellefteå kommun beslutat att alla medarbetare i kommunorganisationen ska få en höstpresent i form av ett presentkort som tack för det goda arbete som utförts inom kommunens alla verksamheter under pandemin. Genom att köpa presentkort […]

Skellefteås politiker har beslutat om stödåtgärder till ett coronadrabbat näringsliv

Skellefteås politiker har beslutat om åtgärder för att stötta de företag som nu drabbas hårt av coronapandemin. Skellefteå kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet. – I utmanande tider som dessa är det väldigt viktigt att […]

Coronaviruset – M i Skellefteå föreslår ett tillfälligt stopp av tillsynsavgifter för företag

Med anledning av Coronaviruset och dess påverkan på Skellefteås näringsliv vill Moderaterna tillfälligt stoppa kommunens debitering av de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna till företag och föreningar verksamma inom miljö- och livsmedelsområdena. Frågan väcks inför Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts möte på fredag. – Vi har redan fått rapporter om ekonomiska konsekvenser för företagen till följd av […]