Coronaviruset – M i Skellefteå föreslår ett tillfälligt stopp av tillsynsavgifter för företag

2020-03-18 10:22

Nyheter

Med anledning av Coronaviruset och dess påverkan på Skellefteås näringsliv vill Moderaterna tillfälligt stoppa kommunens debitering av de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna till företag och föreningar verksamma inom miljö- och livsmedelsområdena. Frågan väcks inför Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts möte på fredag.

– Vi har redan fått rapporter om ekonomiska konsekvenser för företagen till följd av Coronaviruset, till exempel inom den lokala restaurang- och besöksnäringen. Skellefteå ska ha ett bra företagsklimat och vi ska vara rädd om våra företag i denna tuffa situation. Därför vill vi tillfälligt stoppa dessa avgifter, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Moderaternas förslag i sin helhet:

Tillfälligt stopp av kontroll- och tillsynsavgifter från verksamheter inom miljö- och livsmedelsområdet

Med anledning av den rådande situationen i världen när det gäller smittspridningen av Coronaviruset, där allmänheten uppmanas att stanna hemma, riskerar företagare i Skellefteå kommun att påverkas på ett negativt sätt. Med anledning av detta vill Moderaterna underlätta för företagen i Skellefteå. Moderaterna föreslår att Bygg- och miljönämnden tillfälligt ska stoppa avgiftsuttagen för de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna för år 2020 inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Med anledning av detta föreslår Moderaterna att Bygg- och miljönämnden ska besluta:

▪ Att tillfälligt stoppa debiteringen av de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna till företag och föreningar verksamma inom miljö- och livsmedelsområdena, inom Bygg- och miljönämndens område.
▪ Att kommunala verksamheter och bolag ska debiteras.
▪ Att ett nytt beslut ska fattas av Bygg- och miljönämnden innan debiteringen återupptas.
▪ Att näringsidkare, som redan fått fakturan för årliga kontroll- och tillsynsavgifter, ges möjlighet att söka anstånd.
▪ Att Bygg- och miljönämnden äskar medel av kommunfullmäktige för uteblivna intäkter.

Text: Joline Göttfert