Skellefteås politiker har beslutat om stödåtgärder till ett coronadrabbat näringsliv

2020-03-25 16:13

Nyheter

Skellefteås politiker har beslutat om åtgärder för att stötta de företag som nu drabbas hårt av coronapandemin. Skellefteå kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.

– I utmanande tider som dessa är det väldigt viktigt att vi värnar vårt lokala näringsliv. Givetvis är detta i huvudsak en fråga för staten och för företagen själva men vi vill givetvis också hjälpa till på alla sätt vi kan, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

För att mildra konsekvenserna av coronapandemin för kommunens företagare kommer Skellefteå kommun att ge anstånd för kommunala fakturor. Nytt förfallodatum för samtliga kommunala avgifter, exklusive hyror och arrenden, gällande juridiska personer har därför satts till 30 september 2020. Detta gäller dock inte fakturor från de kommunala bolagen.

Skellefteå kommun kommer också att ha som målsättning att betala sina leverantörsfakturor inom tio dagar istället för 30 dagar. Det gäller fakturor inkomna före den 30 augusti 2020. Redan inkomna fakturor betalas på förfallodagen om inget annat önskas.

När det gäller restaurangbranschen ska Skellefteå kommun också göra det möjligt för restauranger att öppna uteserveringar tidigare och även hålla öppet senare på säsongen, förutsatt att polisen beviljar ansökan. Företagen får i så fall betala samma pris för markupplåtelsen som vid ordinarie säsong.

– Det kan komma fler åtgärder längre fram. Det lokala näringslivet spelar en stor roll för Skellefteås utveckling och framtid. Därför kommer vi att noga följa hur coronapandemin påverkar näringslivet, både lokalt och nationellt, och vidta åtgärder i takt med utvecklingen, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå.

Fakta åtgärder:

• Förlängd säsong för uteserveringar
• Anstånd för kommunala fakturor till 30/9 2020
• Skyndsam betalning av leverantörsfakturor – inom tio dagar för fakturor inkomna innan 30/8 2020. Företagare uppmanas att skicka e-fakturor för snabbare hantering
• Evenemang som beviljats stöd under 2020 får ersättning för upparbetade kostnader även om evenemanget inte genomförs.
• Inga avbokningsavgifter för lokaler inom förvaltningen för kultur och fritid som avbokats till följd av coronaviruset.
• Samhällsbyggnad gör en översyn av inkomna ärenden:
-Verksamhetskritiska lov, tillstånd och anmälningsärenden prioriteras av kommunen för att snabbt ge svar.
-Företagaren erbjuds möjlighet att pausa eller dra tillbaka ett pågående ärende initierade av företaget utan att avgift behöver erläggas.

Tidpunkt för tillsyn som inte är kritisk sker i dialog med näringsidkaren med hänsyn till bransch och arbetsbelastning hos näringsidkaren. SKR bedömer att respektive myndighet kommer att gå ut med riktlinjer för tillsyn. Skellefteå kommun kommer att följa nationella riktlinjer.

Text: Anton Bergström