S ökar administrationen i regionen

För varje ny sjuksköterska har Region Västerbotten anställt sex stycken administratörer sedan 2018. Under samma period har antalet nya administratörer ökat med 235 stycken, samtidigt som endast 37 nya sjuksköterskor har anställts. Mäter man sedan 2019 har antalet sjuksköterskor minskat i regionen.

Publicerad: 

Moderaterna menar att Socialdemokraterna bär ansvaret för utvecklingen och M menar också att man måste minska på den icke-vårdnära administrationen för att kunna satsa på sjukvården.

Under det senaste sammanträdet med regionfullmäktige meddelade Socialdemokraterna att administrationen ska öka i Region Västerbotten. Detta trots att regionen sedan 2018 har anställt sex nya administratörer för varje nyanställd sjuksköterska.

Moderaterna riktar nu skarp kritik mot hur S-ledda Region Västerbotten väljer att prioritera skattepengarna. Administrationen sväller och Moderaterna menar att Socialdemokraterna bär ansvar för att allt färre vill arbeta inom sjukvården till följd av dåliga arbetsvillkor.

– Att få en välfungerande vård som är köfri med vårdpersonal som trivs är vår främsta prioritet om vi vinner regionvalet i höst. Men då behövs en ny politik som vågar skära ned på administration för att kunna satsa på sjukvård och vårdpersonal för att kunna göra vården köfri. Vården är till för våra patienter och inte för regionens byråkrater, säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

Att administrationen växer är ett faktum. Förutom förhållandet mellan sjuksköterskor och administratörer fanns det exempelvis i augusti fler chefer än vårdplatser i regionen. 403 vårdplatser för sjukhusvård jämfört med 490 chefer, något NiV tidigare rapporterat om.

Förmåga att hålla vårdplatser öppna minskar

Samtidigt som administrationen ökar så minskar också regionens förmåga att hålla vårdplatser öppna. Under sommaren stängde regionen flest vårdplatser i landet och mellan mars – juni försvann hela 44 procent av vårdplatserna enligt Dagens Medicin. I jämförelse var Västra Götaland näst sämst i mätningen och stängde 30 procent av vårdplatserna.

Moderaterna menar att om utvecklingen ska vändas så krävs det ett maktskifte i regionen som tar administrationen, arbetsmiljön och köerna på allvar. Moderaterna föreslår bland annat att spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att i stället prioritera vården. De frigjorda resurserna ska i stället läggas på en personalsatsning (70 miljoner) och att korta köerna (100 miljoner).

Moderaternas reformprogram i regionen:

 • Spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera vården.
 • En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd.
 • 100 miljoner till vårdavdelningarna för att korta de långa vårdköerna.
 • Avdelningarna och chefer ska ha mer makt och ansvar över beslut och ekonomi.
 • Det ska löna sig bättre att utbilda och kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha fler karriärvägar.
 • Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
 • Stopp för överföring av administrativa arbetsuppgifter till vårdpersonal.
 • Överväg att alla vårdchefer jobbar en del av sin tid ute i verksamheten.
 • Fler öppna vårdplatser samt för intermediärvård (mellanvårdsform) och en utskrivningsavdelning.
 • Satsningar på primärvården så att patienter får vård där och inte behöver komma till sjukhusens akutmottagningar i onödan.
 • Bättre samverkan mellan region och kommunernas äldreomsorg för att förhindra onödiga inskrivningar av multisjuka äldre som kan bättre vårdas vid sitt särskilda boende om de får rätt medicinskt stöd från regionen.
Jonatan Hjeltman

Mest lästa