S-styrda Region Västerbotten stänger flest vårdplatser i landet

Enligt en sammanställning från Dagens Medicin är Region Västerbotten den region i Sverige som under sommaren stänger flest vårdplatser. Hela 44 procent av vårdplatserna har försvunnit sedan i mars.

Publicerad: 

Sammanställningen från Dagens Medicin visar att det varit mycket svårt att få tag i personal i stora delar av landet och på ett nationellt plan stänger drygt var femte vårdplats i sommar. I Västerbotten blir det dock betydligt fler.

Enligt Dagens Medicins sammanställning fanns den 23 mars 552 vårdplatser i Västerbotten. Under sommaren är samma siffra bara 310 platser vilket motsvarar en minskning med 44 procent. Västerbotten är därmed med marginal den region som lyckats sämst med sommarbemanningen. Näst sämst är Västra Götaland där 30 procent av vårdplatserna försvinner och därefter kommer Värmland med motsvarande 24 procent.

I snitt stänger regionerna i landet omkring 21 procent av vårdplatserna under sommaren, förutom Gotland som ökar antalet vårdplatser.

Oppositionen efterlyser bättre arbetsmiljö och satsningar på vårdpersonal

Oppositionen bestående av Alliansen i Region Västerbotten efterlyser en bättre personalpolitik som gör regionen till en mer attraktiv arbetsgivare. Man menar att det inte råder brist på legitimerad personal utan att de som utbildat sig valt att lämna yrket på grund av en ohållbar arbetsbelastning.

– Vi glömmer så lätt att vi faktiskt har fler sjuksköterskor idag än för några år sedan men de återfinns inte i den patientnära vården. Det hävdas att det är så svårt att få tag i personal. Det är inte så svårt att förstå med den arbetsmiljö som råder, säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

Många legitimerade har lämnat yrket

Enligt Socialstyrelsens register finns det 4 458 personer med sjuksköterskelegitimation i Västerbotten. Av dessa jobbar 2 932 personer i regionen och ett mindre antal i kommuner och privat verksamhet.

Samtidigt anställer regionen allt fler icke-vårdnära administratörer. För varje ny sjuksköterska som anställs i regionen, anställs också sex nya icke-vårdnära administratörer.

Moderaterna efterfrågar nu en mer attraktiv personalpolitik för att locka tillbaka den vårdpersonal som redan utbildat sig till yrket.

– Vi måste erbjuda bättre arbetsvillkor så att de som redan utbildad sig till yrket åter igen vill arbeta inom sjukvården. För att göra det måste vi minska administrationen och satsa mer resurser på vården och vårdpersonalen. Vi måste ge personal och chefer mandat och befogenheter att ta beslut och lite på att de kan leda sin verksamhet, säger Sandström (M).

Jonatan Hjeltman

Mest lästa