Vill hedra svenska veteraner med flaggdag

2017-02-10 8:15

Nyheter

Sverige har varit dåliga på att hedra och uppmärksamma de tappra män och kvinnor som deltagit i militära insatser på olika platser runt om i världen. Sedan år 2008 högtidlighålls emellertid den 29 maj som Veterandag inom Försvarsmakten. På veterandagen hedras personal som deltar eller har deltagit i militära insatser, och minnet av stupade och omkomna högtidlighålls. Sedan 2011 har Veterandagen statsceremoniell status.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) föreslår nu i en motion till kommunfullmäktige att Umeå kommun ska flagga med svenska flaggan på Veterandagen, på liknande sätt som när kommunen t.ex. uppmärksammar Europadagen den 9 maj eller de nationella minoriteternas dagar.

Ågren (M) lyfter fram de militära veteranernas viktiga insatser för Sverige och uppmanar Umeå kommun att årligen uppmärksamma veteranerna och hedra deras insatser genom att göra dagen till flaggdag. I Umeå finns det en också tydlig militär historia, med bl.a. två tidigare regementen som satte sin uppenbara prägel på staden. Även idag finns det viktig militär verksamhet i Umeå.

– Vi ska vara stolta över vårt svenska försvar! Vi ska vara stolta över dem som är redo att offra livet för andras fred och säkerhet. Sverige har en lång tradition av att delta i både nationella och internationella militära operationer. Ett engagemang som spelar en allt större roll i en orolig omvärld. Samtidigt har vi  varit dåliga på att uppmärksamma dem som deltar och har deltagit i insatserna, ibland med livet som insats, säger Ågren i en kommentar.

Moderaterna har i riksdagen motionerat om att göra Veterandagen till allmän flaggdag. Men i väntan på att riksdagen tar ett beslut i frågan vill moderaterna i Umeå att kommunen börjar flagga med den svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj.

Rent konkret skulle i så fall ”Riktlinjer för flaggning – Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort” kompletteras med att även Veterandagen den 29 maj blir flaggdag. Idag sker flaggning på Sveriges allmänna flaggdagar. Bland övriga flaggdagar kan nämnas Europadagen den 9 maj, Finlands nationaldag den 6 december liksom de nationella minoriteternas dagar.

 

Anna-Karin Nilsson