Vänsterpartiet vill avskaffa biltrafiken i Umeå centrum – Moderaterna kritiska

Vänsterpartiet förslog på måndagens budgetfullmäktige att förbjuda all biltrafik i centrala Umeå. Moderaterna är djupt kritiska till förslaget och menar att det ger upphov till sämre tillgänglighet till centrum.

Publicerad: 

Under måndagens budgetfullmäktige i Umeå debatterades budgeten för Umeå kommun 2023. Vänsterpartiet föreslog i sin budget att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag för implementering av ett bilförbud i centrala Umeå.

Moderaterna är djupt kritiska till förslaget och menar att Umeå ska vara en stad som är tillgänglig för alla.

– Införandet av ett bilförbud skulle vara ett dråpslag mot alla bilägare. Bilen är viktig för Umeås invånare och lösningen är inte att försvåra umeåbornas vardag. Bilen är viktig för tillgängligheten till centrum och för en levande stadskärna, det är därför inte rimligt att förbjuda biltrafik i centrala Umeå, säger Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå.

Miljöpartiet har tidigare föreslagit att förbjuda bensin- och dieselbilar i Umeå centrum, något NiV rapporterat om, men Vänsterpartiets förslag verkar innebära ett förbjud av samtliga bilar – även de som går på el- och biogas.

Budgetfullmäktige beslutade att avslå förslaget.

Jonatan Hjeltman