Miljöpartiet vill förbjuda bensin- och dieselbilar i centrala Umeå

Miljöpartiet vill införa miljözon 2 och 3 i de centrala delarna av Umeå. Skulle förslaget bli verklighet innebär det att nästan all biltrafik skulle förbjudas i de centrala stadsdelarna.

Publicerad: 

Under förra veckans sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå lade Miljöpartiet fram ett förslag som innebär att en stor del av biltrafiken skulle förbjudas i centrala Umeå. Detta genom att införa miljözoner 2 och 3 i de centrala delarna av Umeå.

Joline Göttfert, moderat ledamot i nämnden, är starkt kritisk till förslaget.

– Många umeåbor är beroende av bilen och lösningen är inte att försvåra deras vardag, vilket Miljöpartiets förslag skulle göra om det blev verklighet. Alla har inte råd att köpa en elbil, säger Göttfert.

Miljöpartiets motivering till förslaget är att partiet menar att luftkvaliteten i centrum är livshotande, samt att vi befinner oss i ett klimatnödläge och därför behöver utreda omfattningen för dessa zoner snarast.

Skulle förslaget bli verklighet förbjuds majoriteten av den fordonstrafik som går genom Umeå idag. I miljözon 2 får enbart fordon som uppfyller Euroklass Euro V eller VI köras. Från den 1 juli 2022 skärps dock klassificeringen till att enbart gälla Euro VI. I miljözon 3 ställs högst krav. Här får enbart elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon (Euro VI) köras.

I dagsläget gäller miljözon 1 i delar av Umeå, vilket reglerar vilken typ av tung trafik som köra i centrum. Miljözon 2 finns i dagsläget på exempelvis Hornsgatan i Stockholm.

Nämnden beslutade dock att inte bereda förslaget som ett ärende vid ett kommande sammanträde. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för Miljöpartiets förslag.

Jonatan Hjeltman