Umeå rasar i företagsranking bland Sveriges kommuner

2016-09-20 10:28

Nyheter

Umeå rasar hela 35 placeringar ner till plats 124. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner baserat på 18 faktorer. Rankingen bygger på statistik från SCB och företagsenkäter. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Det som sänker Umeå i årets mätning är kraftigt försämrade attityder till företagande från både kommunpolitiker och tjänstemän. Dessutom så rasar Umeå när det gäller service till företag och tillämpning av lagar och regler. Även om andra kommuner höjt kommunalskatten så ligger Umeå väldigt högt i kommunalt skatteuttag jämfört med landets övriga kommuner.

– Det är allvarligt att Umeå som största stad i Norrland inte har ett bättre företagsklimat. Långsiktigt hotar det jobb och tillväxt säger riksdagsledamot Edward Riedl (M).

– Vi måste förändra attityderna till företag och företagande i Umeå för att fler företag ska starta och vilja komma till oss. Vi måste också få företag att vilja stanna i Umeå i takt med att de växer. Socialdemokraterna har gång på gång röstat ner konkreta förslag för att förbättra företagsklimatet säger kommunalrådet Anders Ågren (M).