Umeå en rödlistad stad när det gäller studentbostäder.

2016-09-08 9:50

Nyheter

Bostadsbristen fortsätter och studenter är ofta en drabbad grupp. I elva städer kan nya studenter fortfarande inte räkna med att få en bostad under höstterminen. Umeå är en av dem. Det skriver Sveriges förenade studentkårer i deras årliga bostadsrapport.

I rapporten går det att läsa att Umeå trots att man byggt en del studentbostäder senaste åren, men bostäderna som tillkommit förändrar i nuläget bara situationen på marginalen. Det kommunala bostadsbolaget Bostaden AB (som äger 80 % av alla studentbostäder i Umeå) har i dagsläget en väntelista för ett korridorsrum på över ett år.

Allianspartierna har sedan länge i Umeå föreslagit att sälja av en större del av Bostaden AB:s bestånd för att kunna frigöra pengar till bolaget för ökad byggtakt på nyproduktionen, samtidigt som man får in fler privata aktörer. Ett tilltag som bland annat Luleå använt sig av. Socialdemokraterna i Umeå har dock hittills sagt nej till ett sådant förslag, rapporterade SVT Västerbotten tidigare i år.

Samtidigt har byggtakten i Umeå legat ungefär på hälften av vad som behövts för att hålla jämn takt med befolkningsökningen i flera år. 1500 nya studentbostäder är planerade att byggas närmsta åren, vilket bör förbättra situationen, men frågan är om bostadsbristen skulle lösas på grund av något högre byggtakt under något år.

– I allt för många fall får studenter stå i bostadsköer upp till ett år för ett korridorrum, det krävs reformer. Förutom bra lokala förslag som att sälja av kommunens bestånd av bostäder för att kunna bygga mer, är det kanske viktigaste förslaget för förändring att öppna det garnnystan av röd tejp bostadsmarknaden är. Regler för bullernivåer, storlek på badrum och strandskydd måste förändras och politiker måste lägga ner sina pekpinnar för fasadfärger, antal våningar och balkonger. Ska det byggas mer är det ett måste säger Anton Bergström ordförande för moderata studenter vid Umeå Universitet i en kommentar.