M kritiska till regionmajoritetens senfärdighet kring våld i nära relationer

Nyheter

Igår beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten att ”Rutinmässiga frågor om våldsutsatthet införs i alla verksamheter som möter patienter” samt att ”Personal med patientkontakt ska genomgå grundläggande utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer”. Det är ett beslut som välkomnas av Moderaternas regionfullmäktigeledamot Andreas …