M kritiska till regionmajoritetens senfärdighet kring våld i nära relationer

2021-05-27 16:34

Nyheter

Igår beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten att ”Rutinmässiga frågor om våldsutsatthet införs i alla verksamheter som möter patienter” samt att ”Personal med patientkontakt ska genomgå grundläggande utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer”. Det är ett beslut som välkomnas av Moderaternas regionfullmäktigeledamot Andreas Löwenhöök (M). Men han är samtidigt starkt kritisk till att detta beslut tas först 2021.

– Att detta beslut kommer först i maj 2021 betecknar jag som 15 förlorade år för det grundläggande arbetet mot våld i nära relationer, säger Andreas Löwenhöök (M).

I en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), ifrågasätter Löwenhöök varför nämnden tagit beslut om rutinmässiga frågor och grundläggande utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer först 2021, eftersom regionens (tidigare landstingets) egna nämnder har lyft fram just detta som prioriterade åtgärder under 15 års tid.

– Under mina år i Folkhälsonämnden och senare Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet (2004–2018) lämnade vi in årliga underlag som beskrev behovet av rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och grundläggande utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer. Man kan fråga sig om Hälso- och sjukvårdsnämnden har blundat för eller struntat i dessa fram tills nu. Jag tycker att detta visar på en dålig politisk ledning och styrning av arbetet mot våld i nära relationer, säger Andreas Löwenhöök (M).

Läs hela interpellationen här:
IP – Har Hälso- och sjukvårdsnämnden blundat för alla rapporter om våld i nära relationer

Text: Anton Bergström