Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige!

Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige! Det svenska vägnätet är en viktig del av landets infrastruktur. Mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Men det förslag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022–2033 som Trafikverket presenterade den 30 november, är en riktig kalldusch. Jag hoppas att alla remissinstanser och politiska företrädare […]