Liberalerna i Skellefteå öppnar upp för samarbete igen

Idag mottog Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, Treklövern i Skellefteå, en inbjudan till samarbetssamtal med Liberalerna. Detta sker knappt ett år efter att Liberalerna valde att lämna Allianssamarbetet. Det var med vaga politiska skäl som Liberalerna förra hösten valde att lämna Alliansen i Skellefteå. Snabbt därefter meddelande Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att de ville fortsätta att […]

Treklövern ska sätta P för Socialdemokraterna i Skellefteå

Efter att Alliansen har upplösts har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna beslutat att fortsatt samverka för maktskifte i Skellefteå 2018. För att kunna uppnå detta har partierna bildat Treklövern i Skellefteå.  Treklöverns hoppas alltså sätta P för fortsatt socialdemokratiskt styre i Skellefteå genom ett samarbete som vilar på tre P:n. Det är ett politiskt, praktiskt och […]