Liberalerna i Skellefteå öppnar upp för samarbete igen

Publicerad: 

Idag mottog Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, Treklövern i Skellefteå, en inbjudan till samarbetssamtal med Liberalerna. Detta sker knappt ett år efter att Liberalerna valde att lämna Allianssamarbetet.

Det var med vaga politiska skäl som Liberalerna förra hösten valde att lämna Alliansen i Skellefteå. Snabbt därefter meddelande Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att de ville fortsätta att samarbeta och bildade Treklövern.

Nu öppnar alltså Liberalerna för ett förnyat samarbete, vilket välkomnas av Treklöverns gruppledare.

– Vi har vid fler tillfällen signalerat att vi vill återuppta samarbetet med Liberalerna, bland annat i debattartiklar och olika uttalanden i media. Vid budgetfullmäktige i juni sträckte jag dessutom ut handen till Liberalernas ledamöter och sa att vi bör samarbeta för markskifte i Skellefteå kommun. Därför välkomnar jag att Liberalerna nu är mogna för samtal, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

I den inbjudan som har gått ut har även Miljöpartiet bjudits in. Den nuvarande Treklövern är även öppen för politiskt samarbete med dem.

– Vi konstaterar att de lokala miljöpartisterna är öppna för mer företagsamhet och alternativa former för driften av kommunal verksamhet. Vi har även kommit överens med dem i olika infrastrukturfrågor. Därför är vi öppna för ett lokalt samarbete även med dem, säger Centerpartiets gruppledare Carina Sundbom (C).

Hoppas på en konstruktiv diskussion.

– Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tror på samarbete. Vi tror också att det är viktigt att enskilda partier inom ett samarbete ska ha utrymme för profilering och politikutveckling där respektive partis ståndpunkter kan synas inom ramen för samarbetet. Därför hoppas jag nu på konstruktiva diskussioner med Liberalerna och Miljöpartiet, säger Kristdemokraternas gruppledare Charlotta Enqvist (KD).

 

 

Text: Stefan Anundi