Moderaterna vill stärka det drogförebyggande arbetet i Skellefteå

2020-02-11 13:22

Nyheter

I två motioner, till regionfullmäktige samt till Skellefteås kommunfullmäktige, föreslår Moderaterna att regionens och kommunens resurser och insatser för unga missbrukare ska samlas under ett tak. Partiet vill genom samlokaliseringen skapa ”en väg in” för ungdomar med missbruksproblem. Moderaterna menar också en dygnet-runt-jour för urinscreening, …