Så vill moderaterna i Västerbotten minska antalet onödiga sjukhusbesök

2016-10-12 11:49

Nyheter

Sverige har bland jämförbara länder lägst andel av sina specialistläkare inom primärvården. Det innebär att en större andel av specialistläkarna återfinns inom sjukhusvården.

När en läkare inom primärvården vill få tag i en specialistläkare på sjukhusen för en konsultation är det ibland omöjligt. Det leder till att många gånger får läkarna inom primärvården skicka en officiell remiss. Det skapar väntetider och onödiga besök på sjukhusen, menar Nicklas Sandström oppositionslandstingsråd för moderaterna. Som vill minska antalet onödiga sjukhusbesök genom en bemannad tjänst inspirerad från Kanada.

Tjänsten är inspirerat av Vancouver (Rapid Access to Consultative Expertise, RACE) där en primärvårdsläkaren som är i behov kan under pågående patientbesök, konsultera med en sjukhusspecialst genom att ringa en automatiserad växeltjänst där olika val kan ske utifrån vilken specialistkompetens som behöver kontaktas.

En utvärderingen av ”Race” har visat ett minskat behov av sjukhusbesök med 32 procent, ökad nöjdhet bland primärvårdsläkarna samt ökade kunskaper. Därtill har tjänsten visat på minskade kostnader när onödiga sjukhusbesök kan minska.

Det moderaterna föreslår nu i en motion att en liknande tjänst nu införs i Västerbotten. Tjänsten föreslår man ska kunna bemannas av seniora läkare som vill börja trappa ned eller pensionerade läkare som vill in och tjänstgöra. Nicklas Sandström säger så här om förslaget.

– Det är idag allt för problematiskt för en primärvårdsläkare att få kontakt med en sjukhusspecialist. Med tjänsten vi förslår ska utredas skulle antalet onödiga sjukhusbesök minska, vilket är en vinst för både patient och personal.

 

Anton Bergström