Moderaternas skuggbudget – Satsningar på jobb, polis och sjukvård

2017-10-05 11:28

Nyheter

Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson presenterade i dag Moderaternas budgetmotion för 2018. Det handlar om en samlad reformagenda med tydligt fokus på att det ska löna sig att arbeta, fler jobb och viktiga trygghets- och välfärdssatsningar. 

– Vår budget är en budget för alla dem som jobbar, vill jobba – och har jobbat. Alla de människor som bär upp vårt samhälle, de måste nu både höra och märka att Sverige bryr sig om deras slit. Vi stärker arbetslinjen och gör det mer lönsamt att arbeta. Våra sammantagna reformer innebär att minst 70 000 fler blir sysselsatta. Det minskar utanförskapet och lägger grunden för ett Sverige där fler ges möjligheten att bidra, säger Elisabeth Svantesson.

Några av dem största satsningarna på jobb handlar om sänkta skatter för vanliga och låga inkomster, bidragstak och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Sänkt skatt för pensionärer prioriteras också.

Moderaterna väljer också att prioritera den största satsningen på polisen på 20 år .

En stor nyhet är satsningen på 19 miljarder för att korta vårdköerna som fördubblats under nuvarande regeringen och höja kvaliteten i sjukvården.

Nicklas Sandström, oppositionslandstingsråd (M) menar att satsningarna verkligen behövs för Västerbotten.

– Vårdköerna har fördubblats under nuvarande regering och S-styrda Västerbotten ligger på bottenplats när det kommer till långa vårdköer. Detta skapar oro, lidande och undergräver fundamentet, alltså tilltron, till att välfärden kommer finnas där när man behöver den som mest.

 

Text: Anton Bergström