Moderaterna vill se examensbonus för sjuksköterskor och lärare

2016-09-28 9:31

Nyheter

Moderaterna vill införa en examensbonus för sjuksköterskor och även lärare som fullföljer och slutför sin utbildning i planerad tid. Det presenterade Anna Kinberg Batra, moderaternas partiledare tidigare idag.

M-förslaget innebär att de studenter, på till exempel sjuksköterskeutbildningar eller lärarutbildningar, som tar examen i avsedd tid ska få en bonus. En grundutbildning på tre år ska ge 50.000 kronor och alla terminer därutöver ska generera ytterligare 10.000 kronor.

Studenten ska kunna ta ut bonusen antingen som en skattefri bonus vid utbildningens slut alternativt som avskrivna studielån. Den årliga kostnaden för förslaget är 500 miljoner kronor, enligt Sveriges Radio.

Oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) välkomnar förslaget.

– Jag hoppas det finns en bred uppslutning bland alla partier för förslaget. Personalförsörjning till välfärden är en av de stora utmaningarna vi brottas med och förslaget skulle vara en del av att försöka säkra kompetent personal, även i framtiden.

 

Anton Bergström