Moderaterna i Umeå vill avslå bidrag till Elöverkänsligas förening

På onsdagens sammanträde med Fritidsnämnden beslutade nämnden att bevilja nästan 3,8 miljoner kronor i bidrag för verksamhetsåret 2023 till fritidsverksamhet för prioriterade målgrupper samt till verksamhet för rättighetsfrågor. Moderaterna ansåg som enda parti i nämnden att Elöverkänsligas förening inte skulle tilldelas medel.

Publicerad: 

– Att vi kan gå in och stötta föreningslivet med nästan 3,8 miljoner kronor känns väldigt bra och angeläget. Däremot anser vi att Elöverkänsligas förening inte ska inkluderas då det saknas vetenskapligt stöd för elöverkänslighet – de medlen bör istället fördelas till andra föreningar, säger Joline Göttfert (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det inte något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan elöverkänsligas symtom och elektromagnetiska fält. Andra myndigheter, som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, bedömer också att det saknas vetenskapliga bevis för att elektromagnetiska fält ger fysiska och psykiska besvär. Mot denna bakgrund anser de två myndigheterna att elöverkänslighet inte är någon sjukdom.

– Att kommunen beviljar Elöverkänsligas förening verksamhetsstöd är problematiskt, eftersom att det är att erkänna en diagnos som varken existerar enligt forskningen eller svenska myndigheter. Det är inte el eller elektromagnetiska fält som orsakar de symptom som dessa personer upplever, säger Göttfert (M).

Sedan 2007 ger Umeå kommun ett särskilt bidrag till elsanering av bostäder för de som besväras av elöverkänslighet, något som Moderaterna har velat avskaffa och som Nyheter i Västerbotten tidigare har skrivit om.

Anton Bergström Nord

Mest lästa